Peter Vanlerberghe

PETER VANLERBERGHE behaalde in 2006 het diploma van licentiaat/master in de Rechten aan de Universiteit Gent, met bijzondere studie-opties in Sociaal- en Economisch recht met de klemtoon op het handelsrecht, financieel- en economisch recht en het vennootschapsrecht.

Hij is sinds 2007 werkzaam als zelfstandig Advocaat ingeschreven aan de Gentse Balie.

Hij behaalde in 2009 in Postgraduaatstudie, bij het "Vlaams Postuniversitair Onderwijscentrum voor Ondernemingsbeleid" te Brugge het attest Expert-Vennootschapsrecht.

Momenteel volgt hij een Postgraduaatstudie (Master na Master), in Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen.

In het kantoor "Dobbelaere George & geassocieerden", is hij hoofdzakelijk actief binnen het brede spectrum van:

  • het ondernemingsrecht en fiscaal recht;
  • Verkeersrecht (zowel het strafrechtelijke als burgerrechtelijk aspect);
  • Schade- en aansprakelijkheidsdossiers;
  • Strafrecht, zowel verdediging in zaken voor Politierechtbank of Correctionele Rechtbank maar ook Burgerlijke Partijstelling en verweer op schadeclaims;
  • Personen- en familierechtelijke materies (echtscheidingen, vereffening en verdeling huwelijksvermogensrecht, ...);
  • Incasso en all-round invordering van zowel onbetaalde facturen, schuldvorderingen uit hoofde van andere contracten of verbintenissen;
  • huurzaken en geschillen, advies en bijstand in alle huurkwesties